Privacy Statement

Met dit Privacy Statement willen wij u zo begrijpelijk en volledig mogelijk informeren over de wijze waarop wij uw (persoons)gegevens kunnen verzamelen en gebruiken.

Buma Music in Motion wordt georganiseerd door Stichting Buma Cultuur, een stichting met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te (2132 HB) Hoofddorp aan de Saturnusstraat 46-62 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 41198524. U kunt ons bereiken op bovengenoemd adres of per e-mail op info@bumacultuur.nl.

Voor het organiseren van jaarlijkse evenementen als Buma Music in Motion (BMIM), inJazz en New Music Conference kunnen wij (een deel van) de persoonsgegevens van zakelijke (conferentie)bezoekers gebruiken.

Wij vinden het erg belangrijk dat de gegevens verkregen van onze bezoekers op een verantwoorde manier worden gebruikt. Als zodanig verwerken en beschermen wij uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals websites of apps waarnaar wij op onze website(s) en in onze mailings verwijzen. Wij adviseren u in dat geval het privacybeleid van deze derden op deze websites te raadplegen.

1. De gegevens die we gebruiken

Van bezoekers aan de BMIM/inJazz/New Music Conference website, de event app en social media kunnen wij de volgende gegevens verzamelen en gebruiken.

‘Registratiegegevens’
Gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt wanneer:

 • Het kopen van producten, zoals uw naam, leeftijd, geslacht, e-mailadres en factuuradres, naam van uw organisatie, vakgebied, functietitel, telefoonnummer, land waar u woont, inlogwachtwoord, IP-adres en betalingsgegevens.
 • Het registreren bij ons om gebruik te kunnen maken van de evenementenapp, zoals uw naam, geslacht, e-mailadres en factuuradres, naam van uw organisatie, vakgebied, functie, land van vestiging, inlognaam, wachtwoord, profielfoto IP- adres en/of gegevens over uw sociale netwerkprofielen, waaronder website(s) zoals LinkedIn, Twitter, Facebook, Spotify, SoundCloud en Instagram.

Wij gebruiken uw Registratiegegevens primair om onze overeenkomst met u zo goed mogelijk te vervullen of ten behoeve van onze interne administratie.

‘Externe gegevens’
Gegevens waartoe wij toegang hebben via:

 • Derde Partijen (bedrijven die bepaalde online diensten aanbieden via de website zoals Eventix) aan wie u uw gegevens heeft verstrekt om gebruik te kunnen maken van hun diensten die namens ons worden geleverd, nadat u zich bij ons heeft geregistreerd via hun website of app of wanneer u een betaling voor een aankoop op de website.

‘Surfgegevens’
Gegevens die wij verzamelen over uw surfgedrag:

 • Op onze website, zoals uw type account, IP-adres en het tijdstip van uw bezoek.
 • Technische gegevens, zoals uw browsertype en welke functionaliteiten u gebruikt, gebruiken wij alleen anoniem of na uw uitdrukkelijke toestemming. Onderdeel van Surf Data zijn cookies, die hieronder nader worden toegelicht.

Verder kunnen wij geanonimiseerde en gecombineerde gegevens gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals het testen van onze IT-systemen, onderzoek, data-analyses, ontwikkeling van marketing- en promotiemodellen en nieuwe en verbeterde apparaten en diensten.

2. Hoe wij uw gegevens gebruiken

Verkregen via registratie door ons of derden

 • Voor het aanbieden, leveren en factureren van diensten die u op onze website (of derde partij) afneemt, maken wij gebruik van uw Registratiegegevens en/of Externe Gegevens. Na registratie bij ons (of een derde partij) sturen wij u een bevestigingsmail.
 • Als deelnemer kunnen sommige van uw Registratiegegevens en/of Externe Gegevens zichtbaar worden voor andere conferentiebezoekers in de app. Dit is alleen mogelijk voor conferentiebezoekers en is onderdeel van onze afspraak met conferentiebezoekers om de volledige ervaring van een conferentieticket te bieden: weten welke andere conferentiebezoekers aanwezig zullen zijn om zo hun deelname aan de conferentie te optimaliseren door bijvoorbeeld te netwerken en het leggen van nieuwe zakelijke contacten. Overige gegevens naast uw naam, organisatie en functie, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer, worden alleen zichtbaar gemaakt als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven en zolang u uw toestemming niet heeft ingetrokken.
 • Ten behoeve van digitale direct marketing, bijvoorbeeld door het onderhouden van contact per e-mail, of met het oog op het verbeteren van diensten en producten of het aanbieden van soortgelijke producten of diensten, bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief.
 • Van tijd tot tijd kunnen wij de Registratiegegevens en/of Externe Gegevens gebruiken om contact met u op te nemen ten behoeve van kwalitatief onderzoek.

Verkregen via abonnementen en formulieren

 • Je ontvangt onze nieuwsbrieven als je een ticket hebt gekocht en/of je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, waarbij je altijd de mogelijkheid hebt om je af te melden.
 • Om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws en/of updates en/of serviceaankondigingen, kunnen wij uw Registratiegegevens en/of Externe Gegevens gebruiken.

Camerabewaking

 • In het kader van de veiligheid van u als bezoeker van het evenement en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen kunnen wij op grond van haar gerechtvaardigd belang gebruik maken van cameratoezicht om de evenementenlocatie te monitoren. Indien dit het geval is, worden op de evenementenlocatie zichtbare beveiligingscamera’s geplaatst. Bij het betreden van het evenemententerrein wordt u op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van camera’s. In geval van een noodsituatie kunnen de gemaakte opnames als ondersteunend bewijsmateriaal worden gedeeld met overheidsinstanties, waaronder de politie en justitie.

De hierboven genoemde juridische gronden voor het gebruik van uw gegevens zijn de noodzaak om onze overeenkomsten met u uit te voeren en onze legitieme belangen om te begrijpen wie van onze diensten gebruik maakt en om onze diensten en activiteiten te verbeteren. Bovendien kunnen wij uw gegevens gebruiken voor veiligheidsdoeleinden.

Uw Registratiegegevens en/of Externe Gegevens zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan hierboven en in deze Privacyverklaring beschreven.

In het algemeen geldt dat als wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, waarvoor uw uitdrukkelijke toestemming nodig is, wij u om deze toestemming zullen vragen. Als u deze toestemming heeft verleend, heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken op de manier zoals uiteengezet hieronder in sectie 6 van deze Privacyverklaring.

3. Het delen en overdragen van gegevens

Wij zijn bevoegd om jouw gegevens te delen met derden die wij inschakelen bij de uitvoering van haar dienstverlening, zoals onze ticketingaanbieder Eventix of een ander geautoriseerd (voor)verkooppunt welke partijen namens ons het proces van ticketing verzorgt, onder meer in verband met de bovengenoemde doeleinden.

Onverminderd het voorgaande delen wij uw gegevens uitsluitend met derden nadat wij u hierover uitdrukkelijk hebben geïnformeerd en na ontvangst van uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Om onze diensten te kunnen leveren, maken wij gebruik van bedrijven die informatie, waaronder uw gegevens, verwerken en opslaan (‘externe verwerkers’). Om hun overeenkomst uit te kunnen voeren, kunnen wij uw gegevens aan hen overdragen en kunnen zij deze aan ons overdragen. In dergelijke gevallen zullen wij er altijd voor zorgen dat dergelijke partijen verplicht zijn om te voldoen aan onze normen voor de verwerking en bescherming van uw gegevens en de relevante privacyregelgeving zoals de AVG.

4. Cookies en surfgegevens

Wij kunnen automatisch gegenereerde surfgegevens verzamelen, inclusief uw IP-adres en cookies. Ook registreren onze servers automatisch bepaalde gegevens, zoals de URL, IP-adres, browsertype, taal en de datum en tijd van het bezoek aan de website(s). Wij slaan deze Surfgegevens op en gebruiken ze om statistische analyses te maken van het bezoek aan en gebruik van de website(s) en tevens om de website(s) te optimaliseren. Wij anonimiseren Surfgegevens altijd zoveel mogelijk.

Om ervoor te zorgen dat de website(s) goed werken, kunnen wij, net als de meeste websites, cookies gebruiken om informatie te verkrijgen waarmee u gemakkelijker door de website(s) kunt navigeren. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die de gegevens bevatten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gebruik van de website(s) zo positief en effectief mogelijk is. Denk hierbij aan het onthouden van uw persoonlijke instellingen, zoals taalinstellingen en voorkeuren voor mobiel of desktop, de inhoud van een winkelmandje en/of het onthouden dat u bent ingelogd. Deze cookies kunnen worden ingesteld via de instellingen die worden gebruikt voor de webbrowser.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics en Google Analytics cookies om inzicht te krijgen in hoe de website(s) gebruikt wordt (of worden). Deze informatie (inclusief IP-adres) wordt alleen aan Google verstrekt wanneer gebruik wordt gemaakt van het Google-statistiekenprogramma. Bij het gebruik van Google Analytics maken wij geen gebruik van andere Google-diensten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google en zullen ervoor zorgen dat het IP-adres gedeeltelijk wordt geanonimiseerd en de mogelijkheid om gegevens te delen wordt uitgeschakeld.

Tenslotte kunnen via de website(s) cookies worden geplaatst en vervolgens door Facebook en Twitter worden uitgelezen. Wij hebben geen invloed op het gebruik van deze gegevens door deze partijen en zij zijn verantwoordelijk voor dit soort cookiegebruik en in deze situatie zijn hun privacyverklaringen en voorwaarden van toepassing.

5. Bewaring

Wij zullen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u zoals hierboven uiteengezet. Dit betekent dat wanneer u zich afmeldt voor communicatie of gebruikersaccounts, wij uw gegevens die wij voor die doeleinden hebben, zullen wissen. Indien wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken op basis van uw toestemming, zullen wij bij intrekking van uw toestemming uw gegevens onmiddellijk verwijderen.

Eventuele opgenomen camerabeelden van beveiligingscamera’s, gemaakt op het evenement, worden maximaal vier weken bewaard, tenzij er sprake is van een strafbaar feit. In dat geval hebben wij het recht de camerabeelden te bewaren totdat het incident is afgehandeld.

6. Intrekking van toestemming

Indien wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@bumacultuur.nl met een verzoek en omschrijving van welke toestemming u zich wilt terugtrekken. Indien u een dergelijk verzoek doet, vragen wij u uw verzoek te specificeren. Ook wanneer wij u direct marketingberichten sturen waarvoor wij uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming niet nodig hebben, bent u geheel vrij om u af te melden voor dergelijke berichten.

7. Inzage, verwijdering, correcties en klachten

U bent verplicht ervoor te zorgen dat de Registratiegegevens die u aan ons verstrekt altijd correct zijn. U beschikt echter uiteraard altijd over de algemene privacyrechten op toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens, het recht om vergeten te worden en op beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat het volgende inhoudt:

 • U kunt altijd schriftelijk contact met ons opnemen via het e-mailadres info@bumacultuur.nl om informatie op te vragen over de vraag of wij uw persoonsgegevens wel of niet gebruiken, waar en met welk doel wij dat doen. Als dat het geval is, zullen wij u een elektronische kopie verstrekken van al uw persoonlijke gegevens die wij mogelijk gebruiken, die u vrij kunt doorgeven aan een andere gegevensbeheerder.
 • Als u van mening bent dat ze niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, heeft u ook het recht om ons een verzoek te sturen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen en/of de verdere verspreiding van uw persoonlijke gegevens te staken.
 • Bovendien bent u vrij om eventuele correcties van uw persoonsgegevens aan ons door te geven.

Bij één van bovenstaande verzoeken vragen wij u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te verstrekken. Wij zullen uw verzoeken in overweging nemen door uw privacyrechten te vergelijken met het publieke belang bij de beschikbaarheid van de gegevens.

 • U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u ons kunt verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen, zodat u de betreffende gegevens kunt overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Tenslotte heeft u het recht om gemotiveerde klachten over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken aan ons te richten en desgewenst een klacht in te dienen bij de toezichthoudende privacyautoriteit.

8. Bescherming

Wij zullen al uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en zullen de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvan kan worden aangenomen dat deze onder de hierboven genoemde doeleinden vallen.

We hebben alle redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens worden beschermd tegen diefstal, wangedrag en/of datalekken. Alleen onze eigen medewerkers hebben toegang tot de gegevens, mits zij verantwoordelijk zijn voor de accounts en de website(s) en een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en mogen deze gegevens vervolgens uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden.

In alle overeenkomsten met betrekking tot externe verwerkers verplichten wij deze partijen om minimaal hetzelfde niveau van bescherming en maatregelen te treffen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

9. Overdracht naar derde landen

We kunnen gegevens overdragen aan een verwerker of derde partij gevestigd in een land buiten de EU of aan internationale organisaties, maar alleen als zij passende maatregelen treffen om de bescherming van uw gegevens te waarborgen, en op voorwaarde dat uw rechten en effectieve rechtsmiddelen beschikbaar zijn. We zullen ons bijvoorbeeld houden aan standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, het EU-VS-privacyschild, bindende bedrijfsregels en bindende regels voor gegevensverwerkers. In dergelijke gevallen zullen wij u op uw verzoek een kopie verstrekken van welke gegevens worden overgedragen en naar welke derde landen en onder welk beschermingsniveau.

10. Minderjarigen

Als je de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt, moeten je ouders of wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte zijn van dit Privacy Statement voordat je je kunt registreren en gebruik kunt maken van de website(s) en/of de evenementenapp.

11. Algemeen

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen en adviseren u daarom regelmatig de meest actuele versie van het Privacy Statement op de website(s) en/of evenementenapp te controleren om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Indien wijzigingen van fundamentele aard zijn, zullen wij u duidelijk op de hoogte stellen van deze wijzigingen, bijvoorbeeld via e-mail. De meest recente wijzigingen in dit Privacy Statement zijn aangebracht en gepubliceerd in februari 2020.